Veilig werken met gevaarlijke stoffen (code95)

Een gedegen cursus op het gebied van risico’s bij het vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen binnen de eigen organisatie. In deze cursus hebben we het over de bestaande regelgeving op dit gebied, ARBO en ADR.

Tevens is deze cursus gecertificeerd voor de code 95 nascholing voor beroepschauffeurs.

Inhoud van de opleiding

  • Veilig werken voor jezelf (pbm’s).
  • Het omgaan met chemische (afval)stoffen.
  • Wetgeving ARBO ADR
  • Vervoer van chemische stoffen.

Duur van de opleiding

1 dag.

Toetsing

De opleiding zal worden afgesloten met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat; ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’

Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!