Hierbij ons ruime aanbod van cursussen. Wij hebben voor vrachtwagenchauffeurs zo goed als alle Code-95 cursussen beschikbaar. Daarnaast geven wij vooral ook cursussen aan ‘niet’ vrachtwagen chauffeurs. Ook kunnen cursussen op maat gemaakt worden voor u. In overleg met uw organisatie maken wij de cursus zoals u dat wenst.

Reinigen / onderhoud van straten
Onkruid op beeldkwaliteit 3 x halve dag
Werken met de Kolkenzuiger 1 dag incl. gasmeten
Werken met de Kolkenzuiger 0,5 dag alleen gasmeten
Wijkgericht werken & Beeldkwaliteit
Introductie beeldkwaliteit
Samen werken in de buitenruimte
Op beeldkwaliteit werken in de buitenruimte
Onkruidbeheer op beeldkwaliteit
Gasmeten
Gasmeten besloten ruimten Scheepswerven 1 tot 0,5 dag
Gasmeten besloten ruimten basis SOG 2 dagen
Gasmeten besloten ruimten herhaling SOG 1 dag
Veiligheid & ARBO

Cursussen en opleidingen op het gebied van chemische gevaarlijke (afval)stoffen, reiniging van straten. afval inzameling, gasmeten en Code 95. 

Advies en ondersteuning op het gebied van afvalinzameling, reiniging van straten, gasmetingen in besloten ruimten, gladheidsbestrijdingsplannen

Het maken van rapportages en jaarverslagen en RI&E’s.