Welkom bij TRAVOCS opleidingen

Het bedrijf voor uw opleidingen en cursussen voor uw medewerkers. 

Opleiden is een vak en een passie van ons. Wij willen onze cursisten bagage meegeven waarmee zij hun werk beter kunnen uitvoeren.

Beter, vakkundiger, plezieriger en verantwoordelijker.

Als u meer informatie nodig hebt kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier, de mail of telefoon.

De branches waar wij actief zijn:

 • Afvalinzameling-, en reiniging.
 • Transport & logistiek.
 • IBOR – Integraal Beheer Openbare Ruimte.
 • Scheepswerven gasmeten.
 • Energiebedrijven.
 • Gemeenten buitendienst medewerkers.
 • SW bedrijven.
 • Chauffeurs Code 95 trainingen.

Visie

Travocs heeft de visie om niet alleen de medewerker op te leiden maar ook de organisatie. Bewustwording is een element wat het hele organisatie aangaat. Wij merken in de opleidingen die wij verzorgen dat organisaties op zoek zijn naar een opleider die met ze meedenkt. Dit is waar wij goed in zijn. Wij kunnen koppelen de organisatie via opleidingen aan de praktijk.

Cursussen en opleidingen op het gebied van:

 • Het werken in de buitenruimte.
 • Chemische gevaarlijke (afval)stoffen.
 • Reiniging van straten.
 • Afval inzameling.
 • Gasmeten.
 • Code 95. 

Advies en ondersteuning op het gebied van afvalinzameling, reiniging van straten, gasmetingen in besloten ruimten, gladheidsbestrijdingsplannen

Het maken van rapportages en jaarverslagen en RI&E’s.