Praktijkgerichte Training Asbest

Basistraining voor herkenning en bewustwording van het gevaar van Asbesthoudend afval voor de medewerker die werkzaam is op een milieustraat of aanbiedstation.

Inhoud van de opleiding

  • Asbest: soorten, eigenschappen en toepassing
  • Herkenning van asbesthoudende- en asbestvrije producten
  • Inschatten van de hechtgebondenheid van asbest(verdachte) producten
  • Toelichting op de wetgeving rondom asbest
  • Gezondheidsrisico’s van asbest
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur van de opleiding

1 dagdeel

Toetsing

Het dagdeel wordt afgesloten met een toets bestaande uit 10 vragen waarin de hechtgebondenheid en herkenning van asbest centraal staat. Elke deelnemer ontvangt na afloop van de training een certificaat van deelname. Echter bij het positief afronden van de toets, ontvangt de deelnemer het certificaat Praktijkgerichte Training Asbest met de tekst: “” …de aansluitende toets positief heeft afgelegd…”

Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 tot 12 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!