MGK Middelbaar gasmeetkundige

De cursus MGK – Middelbaar Gasmeetkundige is een opleiding voor het officiele MGK diploma. Na deze training en met goed gevolg van zowel het theorie als het praktijk examen, voldoet u aan de eisen NEN norm de NTA 7496-2, gesteld door het landelijk platform gassen in containers (PGIC), welke worden onderhouden door stichting KAGO.

Inhoud van de opleiding

 • Basiskennis en eigenschappen van diverse gassen.
 • Gassen in ladingen.
 • Risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen.
 • Werken met en in besloten ruimten.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) & Hygiëne.
 • Diverse meetapparatuur en meten van gassen.
 • Achtergronden van gassen in ladingen en containers.
 • Meetstrategie, ontgassen en gasvrijverklaring.
 • Actuele Wet- en regelgeving; Arbowet – Wet Milieubeheer – Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen en internationaal.
 • RI&E Risico-inventarisatie en evaluatie.
 • Meten in de praktijk.

Duur van de opleiding

4 dagen

Toetsing

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt online door PBNA afgenomen. Hier hebben zij diverse locaties voor. Als men geslaagd is voor het theorie-examen, mag men het praktijkexamen doen.

Praktijk-examen
Voor het afnemen het praktijkexamen heeft KAGO een aantal locaties goedgekeurd. Hier maken wij gebruik van.

Geldigheid
Dit door het PBNA geregistreerde diploma is 3 jaar geldig en voldoet aan alle landelijke eisen gesteld door overheidsdiensten zoals Douane en NVWA.

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers