LGK Middelbaar gasmeetkundige

De cursus LGK – Lagere Gasmeetkundige zeecontainers is een opleiding voor het LGK certificaat. Na deze training voldoet u aan de eisen NEN norm de NTA 7496-3, gesteld door het landelijk platform gassen in containers (PGIC), welke worden onderhouden door stichting KAGO. Deze NTA beschrijft de opleidingseisen voor een lagere gasmeetkundige zeecontainers (LGK-zeecontainers) voor het meten van zeecontainers van categorie A.

De LGK werkt onder verantwoording van een MGK- of HGK-zeecontainers.

Inhoud van de opleiding

 • Basiskennis en eigenschappen van diverse gassen.
 • Gassen in ladingen.
 • Risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen.
 • Werken met en in besloten ruimten.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) & Hygiëne.
 • Diverse meetapparatuur en meten van gassen.
 • Achtergronden van gassen in ladingen en containers.
 • Meetstrategie, ontgassen en gasvrijverklaring.
 • Actuele Wet- en regelgeving; Arbowet – Wet Milieubeheer – Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen en internationaal.
 • RI&E Risico-inventarisatie en evaluatie.
 • Meten in de praktijk.

Duur van de opleiding

2 dagen

Toetsing

Theorie-toets
De cursus zal worden afgesloten met en theorietoets. Het resultaat van deze toets moet voldoende zijn.

Praktijk-toets
De kandidaten krijgen een praktijktoets. Ook deze moet voldoende zijn.

Geldigheid
Dit certificaat is 3 jaar geldig.

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers