KCA - Depothouder - Verdieping

Verdiepende training speciaal voor (assistent)beheerders die zelfstandig werkzaam zijn op een Klein Chemisch en/of Gevaarlijk Afval – Depot en zich willen verdiepen in de materie van de chemische- en gevaarlijke afvalstoffen. De deelnemers zijn allen in het bezit van het vakbekwaamheidsdiploma Depothouder KCA (en/of KGA).*

* Indien een deelnemer in het bezit is van het certificaat Medewerker KCA (en/of KGA) zal een aanvullende training vooraf noodzakelijk zijn. In een persoonlijk gesprek kan een maatwerktraining worden besproken.

Inhoud van de opleiding

Deze verdiepingstraining is een vervolg op de cursus Depothouder KCA/KGA.

  • Verdieping materie Chemische en Gevaarlijke afvalstoffen
  • Hoe te handelen bij probleemstoffen, Risico’s en beheersmaatregelen
  • Uitleg / oefenen naslagwerken met o.a. Chemiekaarten
  • Presentatie technieken aan de hand van de ‘rode-draad-stoffen**
  • Inwerken van nieuwe medewerkers
  • Bespreken van documenten Gevaarlijke afvalstoffen
  • Opslag- en Transporteisen
  • Verdieping Wet milieubeheer / LAP / sectorplannen
  • Verdieping op de Arbowet en de te volgen Arbeidshygiënische strategie
** Ter ondersteuning van de training ontvangt de deelnemer (groepsgewijs) een aantal stoffen welke als ‘rode-draad’ tijdens de gehele training worden behandeld.

Duur van de opleiding

Twee (2) dagen (verdeeld over 2 weken).

Toetsing

Na afloop van de eerste dag ontvangt elke deelnemer een opdracht met een aantal casussen. Bij het inleveren en presenteren van de opdracht – met een voldoende resultaat – ontvangt de deelnemer het certificaat Depothouder Klein Chemisch / Gevaarlijk Afval – verdieping.

Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!