KCA - Depothouder - Specialist

De opleiding depothouder KCA/KGA specialist is dé aanvulling op de opleiding depothouder KCA/KGA. In deze opleiding zal u te maken krijgen met een verdieping in de materie van chemische een gevaarlijke stoffen.

Inhoud van de opleiding

  • Dieper ingaan op de materie chemische en gevaarlijke stoffen.
  • Hoe kan ik ze niet alleen visueel herkennen maar ook met de voorhande hulpmiddelen en technieken.
  • Inwerken van nieuwe medewerkers.
  • Presentatie technieken, het geven van instructie

Duur van de opleiding

2 dagen

Er zit tussen de 2 dagen een week ‘speelruimte’. Dit zal gebruikt worden om opdrachten uit te werken.

Toetsing

De opleiding zal worden afgesloten met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat; ‘Depothouder KCA/KGA specialist’

Aantal deelnemers

In verband met de vaak moeilijke leerstof van de trainingen rondom Gevaarlijke Stoffen streeft TRAVOCS ernaar de groepen niet te groot te maken. Wij hanteren voor deze training maximaal 10 deelnemers per groep. Dit biedt de docent de ruimte om elke deelnemer de persoonlijke aandacht te schenken die hij/zij verdient!