Gasmeten in Besloten Ruimten

Travocs is expert als het gaat om gasmeten en heeft jarenlange ervaring in diverse branches zoals vacuümwagens, kolkenzuigers, logistieke bedrijven, scheepswerven, energiebedrijven, verfindustrie etc.

Gassen in besloten ruimten kunnen leiden tot verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. Elk van deze situaties is schadelijk en kan zelfs dodelijk zijn voor mensen. Bedrijven zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Gasmetingen kunnen incidenten en ongevallen voorkomen en zorgen voor een veilige werkomgeving voor mensen die besloten ruimten moeten betreden.

De cursus zoals deze gegeven wordt, zal toegespitst zijn op uw bedrijfsvoering. Dit is zeer belangrijk om de lesstof te laten “landen” bij de cursisten.

Inhoud van de opleiding

  • Basiskennis en eigenschappen van diverse gassen.
  • Risico’s van gassen.
  • Werken met en in besloten ruimten.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) & Hygiëne.
  • Diverse meetapparatuur en meten van gassen.
  • Meetstrategie, ontgassen en gasvrij(meet)verklaring.
  • Actuele Wet- en regelgeving; Arbowet.
  • Meten in de praktijk.

Duur van de opleiding

2 dagen

Toetsing

Theorie-toets
D.m.v. de afname van een toets zal blijken of de geleerde stof eigen is.

Geldigheid
Dit certificaat is 3 jaar geldig.

Na 3 jaar zal er een herhalingscursus gedaan moeten worden van 1 dag. Bij herhalingen eens in de 1 of 2 jaar zal men kunnen volstaan met een halve dag cursus.

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers