Beheerder Milieustraat

Bedoeld voor medewerkers werkend op een milieustraat die een leidinggevende rol hebben of krijgen op deze milieustraat. De (aanstaande) beheerder of voorman zal op de hoogte gebracht worden van een aantal praktische facetten van het leidinggeven. De cursus is een aanvulling op de opleiding ‘Medewerker Milieustraat’.

Met name het aanspreken van medewerkers en zaken die men van een beheerder verwacht zullen behandeld worden.

Bij een in-company cursus is de inhoud aan te passen aan de organisatie.

Inhoud van de opleiding

 • Wat is leiding geven?
 • Omgaan met en aansturen van medewerkers.
 • Lastige gesprekken voeren met medewerkers (gesprekstechnieken).
 • Wat beteken jijzelf voor de groep.
 • Verwachtingen van de beheerder.
 • Welk type leidinggevende ben je?
 • Werkoverleg, toolbox-meetings  etc.
 • Verantwoordelijkheden voor de arbeidsomstandigheden, veiligheid en veiligheidsbewustzijn van je medewerkers.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder.
 • Wet- en regelgeving (Arbowet en Wet Milieubeheer).
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
 • Basiskennis afvalstoffen (hergebruik, recycling, inzameling, overslag, transport).
 • Acceptatieregels van afvalstoffen.
 • Administratieve regels voor de afgifte van afvalstoffen.
 • Omgaan met gevaarlijke afvalstoffen (KCA, asbest).
 • Uitvoeren van werkplekinspecties.

Duur van de opleiding

Als aanvulling op de cursus ‘Medewerker Milieustraat’ duurt deze cursus 2 dagen (meewerkend voorman niveau). 

Toetsing

De cursus zal worden afgesloten met een toets.

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers