Overzicht cursus aanbod


Gevaarlijk stoffen

KCA

Medewerker KCA

Leid uw medewerkers op tot Chemisch afval specialist.

Meer informatie

Afvalinzameling en Reiniging

Beheerder Milieustraat

De medewerker met leidinggevende taken op een milieustraat. Alle gereedschappen voor de leidingengevende op een milieustraat.

Straatreiniging

Opleiden van medewerkers op het gebied van het reinigen van straten. Dit bijvoorbeeld op kwaliteitsniveau's.

Code 95

Winterdienst


Uw medewerkers trainen voor de winter. Strooien, gebruik zout, het weer, gebruik materialen ....etc.

Veilig werken aan de weg 96b

Een praktische cursus voor het veilig werken in de openbare ruimte.

VCA Basis en VOL


Dé veiligheidscursus welke in Nederland steeds meer als basis gezien wordt voor medewerkers.